Ervaringen

Gebruikers & patiënten zijn zeer positief.

Diverse onderzoeken tonen de betrouwbaarheid van hand-held myometry in het algemeen en de CITEC in het bijzonder. Ook patienten waarderen de CITEC: het apparaat is zeer vriendelijk en eenvoudig in gebruik en biedt éénduidige, objectieve waarden die het effect van therapie of herstelproces kunnen illustreren.
Daarnaast wordt de CITEC preventief ingezet door o.a. arbodiensten en sportmedici.

In de praktijk

De CITEC is zeer eenvoudig in gebruik. Het apparaat is voorzien van slechts één bedieningstoets. 


Met deze [on/reset]-toets zet u de CITEC aan; het apparaat is nu klaar voor meting. Zodra kracht op het gemonteerde hulpstuk wordt uitgeoefend wordt de piekwaarde in het display getoond.
Deze waarde blijft zichtbaar op het display. Na ca. 15 seconden schakelt de CITEC automatisch uit.

Om een tweede meting uit te voeren kunt u de CITEC resetten door 1,5 seconden op de [on/reset]-toets te drukken.
Uitgebreide informatie over het gebruik van de CITEC kunt u vinden in de handleiding.

Ervaringen van gebruikers

De CITEC dynamometer wordt wereldwijd door vele specialisten in uiteenlopende disciplines gebruikt, waaronder Dr. Luciano Merlini (Istituti Ortopedici Rizzoli Neuromuscular Unit, Bologna, Italië). Reeds jaren lang gebruikt Dr. Merlini de CITEC, en naar grote tevredenheid. 

In 2002 voerde Dr. Merlini, samen met Dr. Mazzone, Dr. Solari en Dr. Morandi, een onderzoek uit naar de betrouwbaarheid van hand-held dynamometry bij SMA-patienten (‘Reliability of hand-held dynamometry in Spinal Muscular Atrophy’).
Voor dit onderzoek werd de CITEC dynamometer gebruikt. Eén van hun bevindingen luidt: “In our experience, hand-held dynamometry provides reliable measures of limb muscle strenght in SMA patients of different ages and strength and can be used in longitudinal studies and clinical trials of the desease”.

Er is veel onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van hand-held dynamometry (HDD) in uiteenlopende disciplines. Vaak luidt de conclusie dat hand held dynamometry een juiste beoordeling van de spierkracht mogelijk maakt.

Wij zijn er trots op dat de CITEC dynamometer aansluit bij de wensen en eisen van de professionele gebruiker. Gewaardeerd worden met name de gebruiksvriendelijkheid, de betrouwbaarheid en de brede inzetbaarheid van de CITEC.

Ook patienten zijn enthousiast: zij vinden de mogelijkheid om hun herstelproces aan de hand van opeenvolgende metingen te kunnen volgen heel motiverend.

Enkele voorbeelden

(*Onderzoeken waarvoor de CITEC dynamometer is gebruikt)

2008* Reliability of quantifying foot and ankle mustle strenght in very young children

2004 Forskning Fysiotherapie: Handheld dynamometer for measuring shoulder

2004* Muscle Strenght Measurement of the Hand (Schreuders, T.A.R. – dissertation, Erasmus Universiteit Rotterdam)

2003* Rheumatology 2003;42:591-595: The physiological and physical determinants of functional ability measures in children with juvenile dermatomyositis  [abstract]

2003* Muscle Nerve 27: Early prednisone treatment in Duchenne Muscular Dystrophy

2002* Muscle Nerve 26: Reliablilty of hand-held dynamometry in spinal muscular atrophy

2002 University of Delaware – J Orthop Sports Phys Ther

2001* Neuromuscular Disorders – Reference values of maximum isometric muscle force obtained in 270 children aged 4–16 years by hand-held dynamometry (Elsevier abstract)

2001 Journal of Athletic Training – Reliability Of Shoulder Rotation Strength In Division I Baseball Players Utilizing A Manual Muscle Test, Hand-Held And Isokinetic Dynamometer

2000 Student Journal of Health Sciences – Wrist Extension Strength

1997 Rehabinfo Network – Strength Measurement Using Hand-Held Dynamometry

1996 Physical Therapy Journal – Normative Values for Isometric Muscle Force Measurements Obtained With Hand-held Dynamometers